Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Mười 29, 2019
ketqua

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tin học ngày 23-24/10/2019

Tháng Mười 29, 2019
thong_bao_lich_thi4

Danh sách dự thi CĐR Ngoại ngữ ngày 02/11/2019

Tháng Mười 24, 2019
Ky Yeu ĐH Hai Phon-01

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “Phát triển Kinh tế tư nhân ở Hải Phòng – Vấn đề lý luận và thực tiễn”

Tháng Mười 23, 2019
LCBQDVBTDU (4)

Lễ Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng

Sáng ngày 22/10/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghi công bố quyết định về công tác cán bộ Đảng ủy Trường […]