Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Sáu 26, 2019
thongbao

Kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Tháng Sáu 18, 2019
thong_bao_lich_thi4

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Tin học ngày 19/06/2019

  Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.
Tháng Sáu 11, 2019
kqt-195x146

Bảng điểm Chuẩn đầu ra Tiếng Trung ngày thi 23/05/2019

Tháng Sáu 11, 2019
thong_bao_lich_thi4

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Ngoại ngữ ngày 20/06/2019

  Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.