Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Năm 30, 2019
kqt-195x146

Bảng điểm Chuẩn đầu ra Tiếng anh(theo chuẩn TOEIC) ngày thi 23-24/05/2019

Tháng Năm 30, 2019
kqt-195x146

Bảng điểm Chuẩn đầu ra Tin học ngày thi 22,24/05/2019

Tháng Năm 28, 2019
thongbao

Danh sách sinh viên dự thi CĐR Tin học ngày 29/05/2019

  Ghi chú: Phản hồi về danh sách dự thi gặp thầy  Thầy Tùng (0903471283) phòng Khảo thí.  
Tháng Năm 25, 2019
thongbao

Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè cho Sinh viên năm học 2018 – 2019

  Tải mẫu đăng ký