Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Việc giao dịch trực tiếp giữa sinh viên và các phòng ban như hiện nay thể hiện ra nhất nhiều bất cập. Gây quá tải cho các phóng ban khi có những thay đổi hay yêu cầu từ nhà trường tới sinh viên hay từ sinh viên đến  nhà trường, gây mất thời gian giải quyết yêu cầu của sinh viên, sinh viên phải đi lại nhiều lần. Từ đó nhóm nghiên cứu đã phát triền và nghiên cứu hệ thống một cửa online phục vụ sinh viên nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên. Hướng tới đưa ứng dụng công nghệ vào trường học.

Khoa CNTT – Trường Đại học Hải.

(từ tháng 10/2018 – tháng 10/2019

he thong mot cua

Tháng Tư 27, 2019
he thong mot cua

Công trình thanh niên Nghiên cứu thiết kế hệ thống một cửa phục vụ sinh viên

Việc giao dịch trực tiếp giữa sinh viên và các phòng ban như hiện nay thể hiện ra nhất nhiều bất cập. Gây quá tải cho […]
Tháng Tư 25, 2019
Lê Đắc Nhường logo

Quyết định cấp phát học bổng học kỳ I năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ I năm học 2018-2019 (Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-ĐHHP ngày 10 tháng 4 năm 2019 […]
Tháng Tư 25, 2019
TUYENSINH

Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020

Tháng Tư 25, 2019
TUYENSINH

Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt I năm 2019