Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 
Số: 156  /TB-ĐHHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Hải Phòng, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn sinh viên vay tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội

năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ Quyết định số 157/2007QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/1/2016 về việc điều chỉnh mức vay  tín dụng đối với HSSV;

Căn cứ quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên;

Nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đúng đối tượng được thụ hưởng; để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có nhu cầu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phục vụ học tập, nhà trường hướng dẫn thủ tục, quy trình và mẫu xác nhận như sau:

  1. Đối tượng được vay vốn:

HSSV đang theo học tại trường, không bị xử phạt hành chính về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu và thuộc một trong các đối tượng sau:

– HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cả cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

– HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

+ Hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của Thủ tướng chính phủ.

– HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học.

  1. Phương thức cho vay.

– Sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ.

– HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

  1. Mức vốn cho vay.

Mức vay tối đa đối với một sinh viên là 1.500.000 đ/ tháng theo quyết định số  751/QĐ – TTg ngày 30/5/2017.

Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay căn cứ vào mức thu học phí, sinh hoạt phí và nhu cầu của người vay để quyết định mức vay cụ thể đối với từng HSSV.

  1. Lãi suất cho vay.

Lãi suất cho vay đối với HSSV là 0,5 %/ tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

  1. Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ:

–  Thời hạn phát tiền vay được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày HSSV kết thúc khóa học. Trong thời hạn này, sinh viên chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay.

– Thời hạn trả nợ được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Nhà nước có chính sách giảm lãi suất đối với người vay trả nợ trước hạn.

  1. Tổ chức giải ngân.

NHCSXH là đơn vị thực hiện cho sinh viên vay vốn. NHCSXH giải ngân mỗi năm 2 lần vào các kỳ học. Số tiền giải ngân từng lần căn cứ vào mức vay và số tháng từng kỳ học (5 tháng/1 kỳ)

  1. Quy trình thực hiện.

Nhà trường thực hiện xác nhận thủ tục cho sinh viên vay vốn tại địa phương theo từng kỳ. Sinh viên kê khai giấy xác nhận theo mẫu số 01/TDSV và mẫu 02/TDSV có xác nhận của lớp trưởng (download mẫu trên website: dhhp.edu.vn mục sinh viên, hướng dẫn biểu mẫu) nộp về Phòng Chính trị – Công tác HSSV- P 107 – A6, 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng. ĐT: 02253.591640

Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (Sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 14h đến 17h).

Nhận được thông báo này, đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa triển khai đến toàn thể sinh viên của đơn vị mình biết để thực hiện.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các khoa, viện, trung tâm;

– Website: http:// www.dhhp.edu.vn

-Lưu:CT-CTHSSV,VT

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Hiên

 

 

Tháng Tám 31, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn HSSV vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương năm học 2017-2018

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG   Số: 156  /TB-ĐHHP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]
Tháng Tám 22, 2017
LBGK14&K55 (8)

Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy năm 2017

Thực hiện chương trình công tác năm học 2017 – 2018 và kế hoạch công tác tháng 8/2017, sáng ngày 15/8/2017, Trường Đại học Hải Phòng […]
Tháng Tám 20, 2017
20934144_1808198916158497_907167764706567781_o

Đại học Hải Phòng tổ chức thành công Hội thi “Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố năm 2017”

 Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến […]
Tháng Tám 20, 2017
TCDSVSVSV (1)

Khai mạc Tuần sinh hoạt Công dân, Học sinh sinh viên năm học 2017 – 2018

Thực hiện Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch năm học 2017 – 2018, ngày 14 tháng 8 năm 2017, Phòng Chính […]