Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Bảy 5, 2017
Lê Đắc Nhường

Thông báo về việc tổ chức thi lại học kì 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên K15, K16, K17, K56, K57

Tháng Bảy 5, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thi cấp chứng chỉ tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) […]
Tháng Bảy 5, 2017
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016-2017 Danh sách các học phần (sẽ được cập nhật […]
Tháng Bảy 3, 2017
Untitled111

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Hải Phòng – 2017