Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Trường Đại học Hải Phòng Thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa năm học 2016-2017

Download (PDF, Unknown)

Tháng Mười Hai 22, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa năm học 2016-2017

Trường Đại học Hải Phòng Thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa năm học 2016-2017
Tháng Mười Hai 22, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Quyết định về việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho sinh viên chính quy

Tháng Mười Hai 22, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc phát hành miễn phí thẻ ATM E-Partner của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho sinh viên

Tháng Mười Hai 20, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Đại học K17; Cao đẳng K57)

Trường Đại học Hải Phòng thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 với các khóa Đại học K17; Cao đẳng K57.