Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016

Thời khóa biểu

Download (XLS, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

Danh sách các lớp các học phần:  Nguyên lý cơ bản 1,2; Tư tưởng HCM; GDTC; Toán C, C1, C2; Tiếng Anh CS1, CS2; Lý luận dạy học THPT; Kinh tế lượng; Luật KT; Lịch sử các HTKT; Toán sác xuất TK; Tin học CS; Đường lối CM Đảng; Pháp luật ĐC

Download (XLS, Unknown)

Danh sách các lớp học phần: Tiếng Anh CN Ngữ văn; Tiếng Anh CN Điện; Tiếng Anh CN Toán; TH Vật lý ĐC; Hóa học ĐC; Vật lý ĐC A1, A2; Đại số TT&giải tích Tenxo; Lý luận GD THPT; Tâm lý học ĐC; Tâm lý học LT&SPTHPT; Tâm lý học LT&SPTHCS; Quản lý HCNN&QLN; Toán CC A1, 2; Cơ sở văn hóa VN; PP NC Khoa học;  PP NC khoa học GD;  GD học ĐC

Download (XLSX, Unknown)

Danh sách các học phần: TA di tích lịch sử và danh thắng; TA chyên ngành MN; LL dạy học THCS; LL giáo dục; Cơ sở văn hóa VN; Xã hội học ĐC; Tâm lý LT & SL mầm non; Nhập môn SXTK B; Tâm lý LT & SL tiểu học; Dẫn luận NN; PP NC khoa học

Download (XLSX, Unknown)

Tháng Sáu 30, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 Thời khóa biểu Danh sách các lớp các học […]
Tháng Sáu 26, 2016
13522822_649272211887390_3508874313439469386_o

TẬP HUẤN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHIẾN DỊCH SVTN HÈ 2016

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016; Kế hoạch Sinh viên tình nguyện hè 2016 của BCH Đoàn […]
Tháng Sáu 25, 2016
13522982_647845552030056_2686270411318505511_o

Đại học Hải Phòng chung sức vì một cộng đồng không ma túy

Hưởng ứng “Tháng hàng động Phòng, chống ma túy”, và “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính […]
Tháng Sáu 20, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách SV cuối khóa còn nợ đọng