Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về kế hoạch học kỳ hè năm học 2015-2016

Các lớp đăng ký theo Mẫu 1, Mẫu 2 nộp về  Phòng Đào tạo Thời gian từ ngày 30/5/2016-15/6/2016

Thông báo đăng ký HK hè Biểu mẫu đăng ký học kỳ hè

Tháng Năm 31, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè – năm học 2015-2016

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về kế hoạch học kỳ hè năm học 2015-2016 Các lớp đăng ký theo Mẫu 1, Mẫu 2 nộp về  Phòng […]
Tháng Năm 27, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016 cùng danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác và các học phần bổ sung kiến thức

Tháng Năm 27, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học Đợt I năm 2016

Tháng Năm 26, 2016
Lê Đắc Nhường logo

Kết quả phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh sau đại học Đợt I năm 2016