Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Trường Đại học Hải Phòng thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 – năm 2015 các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Ngôn ngữ Việt Nam, Giáo dục Tiểu học như sau:

(Nội dung chi tiết trong tài liêu đính kèm)

Tài liệu đính kèm: 20150917_Danh sach phong thi tuyen sinh D2 – 2015

Tháng Chín 16, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 – năm 2015

Trường Đại học Hải Phòng thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 – năm 2015 các chuyên ngành: […]
Tháng Chín 14, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 – năm 2015

Trường Đại học Hải Phòng thông báo Lịch thi tuyển sinh Sau đại học Đợt II – năm 2015 (Nội dung chi tiết trong tài liệu đính […]
Tháng Chín 7, 2015
logo

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2014

Trường Đại học Hải Phòng thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2014 như sau (Nội dung chi […]
Tháng Chín 6, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ chính qui – Đợt 2 (26/08/2015-07/08/2015)

– Thí sinh kiểm tra các thông tin nguyện vọng đăng ký và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển cho từng nguyện vọng. Nếu […]