Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Nhiệm vụ năm học 2015-2016

Tài liệu đính kèm:  20150828_Nhiệm vụ năm học 2015-2016

Tháng Tám 27, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Nhiệm vụ năm học 2015-2016

Nhiệm vụ năm học 2015-2016 Tài liệu đính kèm:  20150828_Nhiệm vụ năm học 2015-2016
Tháng Tám 27, 2015
DSC_0021 [640x480]

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính, hệ tại chức, khóa I

Thực hiện Công văn số 3618-CV/BTCTU ngày 29/5/2015 của Ban Tổ chức Thành ủy; căn cứ kế hoạch phối hợp giữa Trường Đại học Hải Phòng […]
Tháng Tám 27, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch công tác tháng 8-9 năm 2015

Kế hoạch công tác tháng 8-9 năm 2015 Tài liệu đính kèm: 20150828_Kế hoạch công tác tháng 8,9 năm 2015
Tháng Tám 25, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Hướng dẫn sinh viên sử dụng Hệ thống Quản lý sinh viên (sv.dhhp.vn)

Hướng dẫn sinh viên sử dụng Hệ thống Quản lý sinh viên (sv.dhhp.vn) chi tiết xem trong file đính kèm 20150831_sv.dhhp.vn – Huong dan SV