Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Kế hoạch bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn tập – Tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2015

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)./.
Tài liệu đính kèm:  2434_lich bo sung kien thuc dot I -2015 – ban chuan dang mang

Tháng Một 30, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn tập – Tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2015

Kế hoạch bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn tập – Tuyển sinh Sau đại học Đợt 1 năm 2015 (Nội dung chi tiết trong […]
Tháng Một 24, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch thi bổ sung Kỳ thi phụ (đợt 1) – Học kỳ 1 năm học 2014-2015

Kế hoạch thi bổ sung Kỳ thi phụ (đợt 1) – Học kỳ 1 năm học 2014-2015 Tài liệu đính kèm: 2427_KH thi ca Du phong – […]
Tháng Một 24, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu giáo trình cấp trường ”Lịch sử văn minh thế giới”

Nguyễn Thị Hiên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị […]