Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
Tài liệu đính kèm2368_de cuong chi tiet cao hoc Ngon ngu Viet Nam DHHP 2014

Tháng Mười Hai 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam Tài liệu đính kèm: 2368_de cuong chi tiet cao hoc Ngon ngu Viet […]
Tháng Mười Hai 11, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc viết bài cho Tạp chí Khoa học số 8(01/2015) Trường Đại học Hải Phòng

Căn cứ Giấy phép số 239/GP-BTTTT ngày 23/8/2013, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Tạp chí Khoa học Trường Đại học […]
Tháng Mười Hai 11, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2015

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2015 Tài liệu đính kèm: 2351_THONG BAO TUYEN SINH dot 1 – 2015
Tháng Mười Hai 3, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch công tác các tháng năm 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM 2014 STT Tháng Kế hoạch Ngày 2 11/2014  2237_Kế hoạch công tác tháng 11.2014  09/11/2014 3 10/2014  2163_Kế hoạch công […]