Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Nội dung của Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề: Thứ nhất, bàn về các hướng nghiên cứu giáo dục Toán về đào tạo phát triển năng lực người học, mô hình đánh giá và mô hình đào tạo giáo viên; Thứ hai, thảo luận về vấn đề giáo dục Toán học và đào tạo nghề; Thứ balà phương pháp dạy học Toán trong các trường phổ thông và các trường đại học, cao đẳng.

Hội thảo này không chỉ nhằm mục đích xây dựng và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa các Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông và các nhà khoa học, các nhà quản lí giáo dục trong cả nước mà còn góp phần cung cấp những luận chứng khoa học cho việc gắn đào tạo với đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Có thể nói, Hội thảo khoa học đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, nhà sư phạm, các nhà nghiên cứu ở nhiều cơ sở như: Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; 50 trường đại học, cao đẳng, trường Trung học phổ thông trên toàn quốc; các Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan báo chí, tuyên truyền… của Trung ương và địa phương.

Gần 60 bài tham luận được các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo từ bậc THPT cho tới đại học trong cả nước gửi tới cho Ban tổ chức Hội thảo. Nhiều nghiên cứu đã tập trung vào những vấn đề như: khẳng định vai trò quan trọng và cần thiết của giáo dục Toán học theo hướng phát triển năng lực người học; thực trạng giảng dạy môn Toán ở các cấp hiện nay; những khó khăn về thiếu giáo trình, những bất cập và không đồng đều trong nội dung chương trình cũng như phương pháp giảng dạy ở các cơ sở có cùng loại hình đào tạo; những sáng kiến và đề xuất giải pháp đổi mới nội dung chương trình đào tạo môn Toán ở trường cao đẳng, đại học, trường phổ thông…

Tại phiên toàn thể vào buổi sáng, đã có 4 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Toán học trình bày tại Hội thảo: Giáo dục Toán học thế giới, bài học cho Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Hữu Châu – Đại học Giáo dục; Những hướng nghiên cứu giáo dục toán học quốc tế, PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu – Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Mô hình giáo dục hướng năng lực, PGS.TS. Phạm Đức Quang- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Mô hình đào tạo GV nối tiếp tại các trường và trung tâm dạy học theo phương pháp POMATH, TS. Chu Cẩm Thơ – Đại học Sư phạm Hà Nội. Buổi chiều cùng ngày, Ban Tổ chức đã chia thành 2 tiểu ban để tiếp tục trao đổi, thảo luận với 11 báo cáo.

Tiểu ban 1 về lĩnh vực Giáo dục toán học phổ thông, gồm 7 tham luận: Giáo dục năng lực kết nối tri thức, GS.TS. Đào Tam – Đại học Vinh; Kĩ năng thuyết trình của giáo viên, PGS.TS. Vũ Quốc Chung – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh, TS. Trần Luận – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Giáo dục năng lực Toán bằng tiếng Anh, ThS. Chu Thu Hoàn – Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHNN-ĐHQGHN; Dạy học chương trình hóa, TS. Đỗ Thị Phương Thảo – Trường Đại học Hải Phòng; Tư duy thống kê, TS. Nguyễn Danh Nam – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên; Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, TS. Trần Trung – Uỷ ban Dân tộc Chính phủ

Tiểu ban 2 về lĩnh vực Giáo dục toán học bậc đào tạo nghề, gồm tham 4 luận: Nghiên cứu về giáo dục toán học đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, GS.TS. Bùi Văn Nghị – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Những kĩ năng của người Giáo viên, PGS.TS. Vương Dương Minh – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Một số biện pháp dạy học hình học cao cấp theo hướng chuẩn bị cho sinh viên Toán đại học sư phạm năng lực nghề nghiệp, ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân – Trường Đại học Hải Phòng; Năng lực nghề nghiệp của giảng viên, TS. Đỗ Thị Trinh – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Hội thảo khoa học ”Nghiên cứu giáo dục Toán học theo hướng phát triển năng lực người học, giai đoạn 2014-2020” là sự kiện học thuật quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu vềđổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI./.

Tháng Tư 19, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Hội thảo khoa học quốc gia ”Nghiên cứu giáo dục Toán học theo hướng phát triển năng lực người học, giai đoạn 2014-2020”

Nội dung của Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề: Thứ nhất, bàn về các hướng nghiên cứu giáo dục Toán về đào tạo […]
Tháng Tư 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Nội dung chi tiết có trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: 1. Kế hoạch […]
Tháng Tư 5, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Các biểu mẫu về công tác HSSV được thực hiện từ năm học 2014- 2015

1. Đơn xin xác nhận là sinh viên 2. Đơn xin làm lại thẻ SV, làm thẻ SV tạm thời 3. Đơn xin hoãn đóng học […]
Tháng Tư 4, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014 […]