Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014 Trường Đại học Hải Phòng (Thông báo số 346/TB-ĐHHP ngày 26/02/2014)

Trên cơ sở tiêu chuẩn của các danh hiệu NGND, NGƯT và kết quả giới thiệu tín nhiệm, suy tôn của các đơn vị trực thuộc, Hội đồng đã tiến hành bình xét và bỏ phiếu sơ duyệt. Kết quả sơ duyệt có 02 nhà giáo được phiên họp thứ nhất của Hội đồng nhất trí đề nghị tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để xét tặng danh hiệu:

  1. Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân:

Nhà giáo Phạm Văn Cương – Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

  1. Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

Nhà giáo Nguyễn Đức Thuận –  Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường Đại học Hải Phòng trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên.

Ý kiến đóng góp (bằng văn bản) về nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014, xin gửi về Tổ thư ký Hội đồng (PGS.TS Vũ Thị Loan – Trưởng phòng TCCB, Tổ trưởng), trước 16h00, ngày 06 tháng 3 năm 2014./.

Tháng Hai 26, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014 Trường Đại học Hải Phòng (Thông báo số 346/TB-ĐHHP ngày 26/02/2014)

Thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014 Trường Đại học Hải Phòng (Thông báo số 346/TB-ĐHHP ngày […]
Tháng Hai 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2013-2014

Lịch thi chuẩn đầu ra năm học 2013-2014 Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo về nội dung và điều kiện bắt buộc dự thi .doc […]
Tháng Hai 9, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV – năm 2014

– Thời gian tổ chức (dự kiến): tuần 4 tháng 3 năm 2014 – Thời hạn gửi toàn văn bài báo: trước 17h00 ngày 07/02/2014 – […]