Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
  1. Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học – công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS Trần Thị Minh – Trưởng phòng Quản lý khoa học, TS Nguyễn Thị Huệ Chi – Phó Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học; TS Võ Thị Thu Hà – Trưởng khoa Du lịch, ThS Phạm Lan Anh – Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội, ThS Hà Lê Vân – Phòng Quản lý khoa học, ThS Phạm Thị Hương Xuân – Trường THPT Chuyên Trần Phú.

Giáo trình ”Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử” được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy về lịch sử trong các trường đại học, cao đẳng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chuyên ngành lịch sử. Giáo trình gồm 4 chương, 15 mục được sắp xếp logic, phù hợp với nội dung của học phần.

Sau phần báo cáo kết quả nghiên cứu do ThS. Nguyễn Thị Chiên trình bày, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và thống nhất đánh giá: giáo trình có bố cục rõ ràng; phương pháp nghiên cứu phù hợp; nội dung giáo trình đảm bảo tính khoa học, tính phù hợp đối với đối tượng được đào tạo là sinh viên hệ cử nhân chuyên ngành lịch sử.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá: Đạt 6/6 phiếu (100%). Giáo trình đã chính thức được đề nghị nghiệm thu cấp Trường. Kết quả ấy đã phản ánh đúng chất lượng nghiên cứu và công sức của các thành viên trong nhóm nghiên cứu./.

Tháng Mười Hai 30, 2013
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu giáo trình cấp trường ”Phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử”

Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học – công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch; Hội đồng nghiệm thu gồm […]