Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TS. Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học-công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Hội đồng là các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hàng hải, Trung tâm tư vấn thiết kế 6 – Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, Trường Đại học Hải Phòng.

Sau phần báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài do TS. Phạm Toàn Đức trình bày, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và thống nhất đánh giá: sản phẩm mà đề tài cung cấp phù hợp với nhiệm vụ đã ghi trong hợp đồng; phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng là phù hợp; nội dung nghiên cứu của đề tài đã cung cấp những luận chứng khoa học về việc áp dụng tổ hợp phụ gia khoáng và phụ gia hóa học trong bê tông, nghiên cứu cấu trúc và sự hình thành cấu trúc bê tông.

Từ kết quả nghiên cứu bằng thực nghiệm, sử dụng phần mềm Maple để biểu diễn, phân tích và tìm ra hàm lượng tối ưu của tro tuyển, đề tài đã đưa những kiến nghị có sức thuyết phục, cung cấp cơ sở cho việc sử dụng tro tuyển nhà máy nhiệt điện Hải Phòng như phụ gia, cốt liệu cho bê tông.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá: Đạt 5/5 phiếu (100%). Đề tài đã chính thức được đề nghị nghiệm thu cấp Bộ./.

Tháng Sáu 6, 2013
Lê Đắc Nhường logo

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ ”Nghiên cứu sử dụng phế thải tro xỉ than của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng làm phụ gia cho bê tông”

TS. Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học-công nghệ Trường Đại học Hải Phòng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Hội đồng […]