Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011)

  1. Thành phần dự Hội nghị: gồm Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng Thanh tra nhân dân, Trưởng các đơn vị; Lớp trưởng, Bí thư các lớp chính quy và các sinh viên quan tâm.

– Chương trình Hội nghị gồm: Phát biểu khai mạc của Hiệu trưởng; Báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học 2010 – 2011, phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 – 2012; Trả lời đối thoại của lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các đơn vị.

  1. Thời gian tổ chức Hội nghị: 14h00, thứ Năm, ngày 08/12/2011, tại Hội trường A – 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng.

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)
Tài liệu đính kèm: Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011.pdf

Tháng Mười Một 30, 2011
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011)

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2011 2012 (Thông báo số 52/TB-GH, ngày 29/11/2011) Thành phần dự Hội […]