Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đề tài số 1

Đề tài: Vận dụng phương pháp phân tích tình huống vào giảng dạy bộ môn Tâm lí học, Giáo dục học tại trường ĐHSPHP

Thực hiện: GVC. Nguyễn Trung Tín (tổ Tâm lý Giáo dục)

Thời gian: 3/2002

Đề tài số 2

Đề tài: Biên soạn giáo trình lịch sử văn học Anh

Thực hiện: CN. Nguyễn Ngọc Phi (khoa Ngoại ngữ)

Thời gian: 4/2002

Đề tài số 3

Đề tài: Thực trạng và giải pháp ban đầu về việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên khoa Mầm non Trường ĐHSP Hải Phòng

Thực hiện: CN. Vũ thị Hồng

Thời gian: 6/2002

Đề tài số 4

Đề tài: Xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ quản lí cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở trường Tiểu học của thành phố Hải Phòng

Thực hiện: Ths. Nguyễn Duy Tráng (TT. BDGV & CBQL)

Thời gian: 8/2002

Đề tài số 5

Đề tài: Xu hướng vận động và thu hút dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới- Bài học kinh nghiệm với Việt Nam và Hải Phòng

Thực hiện: TS. Đào Hiệp (khoa Kinh tế & Quản lý)

Thời gian: 9/2002

Đề tài số 6

Đề tài: Những giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đến năm 2005.

Thực hiện: Ths. Nguyễn Văn Lợi (khoa Nông nghiệp)

Thời gian: 9/2002

Đề tài số 7

Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học cho sinh viên khoa Tiểu học trường ĐHSP Hải Phòng thông qua việc dạy học môn tự nhiên về xã hội, lao động kỹ thuật.

Thực hiện: GVC. Nguyễn Văn Xuyền (khoa Tiểu học)

Thời gian: 9/2002

Đề tài số 8

Đề tài: Hoàn thiện nội dung giáo trình môn học kinh tế và tổ chức sản xuất theo hướng tăng cường tính thực tiễn nhằm thực hiện phương pháp tự đào tạo và nghiên cứu của sinh viên khối Tại chức Trường ĐHSP HP.

Thực hiện: CN. Đỗ Như Thắng

Thời gian: 10/2002

Đề tài số 9

Đề tài: Biên soạn giáo trình đất nước học (dùng cho các lớp chuyên ngữ tiếng Anh trường ĐHSP HP)

Thực hiện: CN. Đỗ Thu Hà (TT. Ngoại ngữ)

Thời gian: 10/2002

Đề tài số 10

Đề tài: Lịch sử Hải Phòng (từ năm 1930 đến nay)

Thực hiện: Ths. Nguyễn Thị Chiên (khoa KHXH)

Thời gian: 10/2002

Đề tài số 11

Đề tài: Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở huyện Vĩnh Bảo

Thực hiện: TS Đào Hiệp

Thời gian: 11/2002

Đề tài 12

Đề tài: Biên soạn giáo trình môn dịch (dùng cho các lớp chuyên ngữ tiếng Anh)

Thực hiện: CN. Bùi Văn Thanh (khoa Ngoại ngữ)

Thời gian: 12/2002

Đề tài số 13

Đề tài: Điều tra về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đồng bộ hoá đội ngũ giáo viên THCS của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2002 – 2007

Thực hiện: Ths. Phan Đức Chuông (P.Bồi dưỡng Tại chức)

Thời gian: 12/2002

Tháng Năm 20, 2005
Lê Đắc Nhường logo

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002

Đề tài số 1 Đề tài: Vận dụng phương pháp phân tích tình huống vào giảng dạy bộ môn Tâm lí học, Giáo dục học tại […]
Tháng Năm 20, 2005
Lê Đắc Nhường logo

Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003

Đề tài số 1 Đề tài: Khảo sát việc dạy và học môn Toán+Văn-Tiếng Việt ở THCS trên địa bàn Hải Phòng hiện nay Thực hiện: […]
Tháng Năm 10, 2005
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc triển khai sử dụng thẻ công chức, viên chức

Thông báo số 134/TB-TCCB, ngày 10/5/2005 – Từ ngày 10/5/2005, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường (gồm cả các đồng chí trong […]