Số lần truy cập
Trang: Tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN
Tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng hai năm 2015
Trường Đại học Hải Phòng thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng hai năm 2015
Thông báo điểm trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học - Tuyển sinh Đại học chính quy văn bằng II năm 2014
Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học - Tuyển sinh Đại học chính quy văn bằng II năm 2014
Thông báo điểm thi tuyển sinh đại học chính quy văn bằng II năm 2014
Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm thi tuyển sinh đại học chính quy văn bằng II năm 2014
Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 2) - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014
Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 2) và hướng dẫn thủ tục nhập học - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014:
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 2): nhận hồ sơ từ 11/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014
Trường Đại học Hải Phòng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 2) nhận hồ sơ từ 11/9/2014 đến hết ngày 30/9/2014 - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014:
Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 1), danh sách thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014
Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 1), danh sách thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014:
Quy định bảo lưu kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014
Trường Đại học Hải Phòng thông báo về Quy định bảo lưu kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014.
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng bổ sung (đợt 1) năm 2014
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng bổ sung vào Trường Đại học Hải Phòng (đang cập nhật)
Thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014
Trường Đại học Hải Phòng thông kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NV1 - TUYỂN SINH ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014
Trường Đại học Hải Phòng công bố danh sách trúng tuyển NV1 - Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014.
Trở vềTrở về Xem tiếpXem tiếp
Kế hoạch đào tạo và lịch học các lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa VII và Quản lý kinh tế khóa I (2014-2016)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015

Các văn bản về kiểm điểm, đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên 2014

Lịch công tác tuần 48 năm 2014

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2014 Trường Đại học Hải Phòng

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2014

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2013

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2012

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2011

Đại Học Hải Phòng: Tel: 084 31 876338. Fax: 084 31 876893