Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Lê Đắc Nhường logo

Ban biên tập trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí cán bộ giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường tham gia viết và gửi đăng trên Tạp chí Khoa học số 10 (5/2015).

1. Yêu cầu nội dung và hình thức (Có Thể lệ viết bài đính kèm).

Lưu ý trình bày bài theo thứ tự:

– Tên bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

– Tóm tắt và từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh;

– Nội dung chi tiết (Đặt vấn đề, nội dung nghiên cứu, kết luận);

– Tài liệu tham khảo;

– Họ tên và chữ ký xác nhận của tác giả (Các tác giả), học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (Với trường hợp đồng tác giả, ghi địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email của tác giả chính).

2. Thời hạn nhận bài: Hết ngày 27/4/2015

3. Địa chỉ nhận bài:

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng – Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Hải Phòng (Tầng 3 nhà A6 Trường Đại học Hải Phòng)

Địa chỉ: 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3591.986

Email: tapchikhoahocdhhp@gmail.com

Trân trọng thông báo!

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC