Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

1. Thông báo về việc triển khai thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Download (DOC, Unknown)

2. Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Download (XLS, Unknown)

Download (XLS, Unknown)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC