Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo về việc tổ chức chương trình giới thiệu du học và thực tập, thực tế cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc

Lê Đắc Nhường logo

Nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc – Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hải Phòng thông tin cụ thể, thiết thực về các chương trình du học và thực tập thực tế tại các trường đối tác Trung Quốc, Nhà trường tổ chức chương trình giới thiệu du học Trung Quốc với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 14:30 Thứ Ba ngày 23/02/2016
  2. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2, Nhà B10
  3. Đối tượng: Các sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc – Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ phổ biến và cử sinh viên tham dự chương trình theo thông báo này; Phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế xây dựng chương trình, nội dung và triển khai các hoạt động để buổi giới thiệu đạt hiệu quả cao.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC