Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo: Về việc thu học phí, lệ phí học kỳ II năm học 2018 – 2019

Lê Đắc Nhường logo

image1

image2

image3

image4

Danh sách ĐH K15 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt)
Danh sách ĐH K19 (Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt)
Danh sách K16, K17, K18(Nộp học phí, lệ phí bằng thẻ ATM)
Danh sách K16, K17, K18(Không có số tài khoản – phải Nộp học phí, lệ phí bằng tiền mặt)
Danh sách các khối ngành sư phạm  K16, K17, K57, K18, K58 (Nộp lệ phí bằng tiền mặt)
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC