Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Nộp bằng tốt nghiệp THPT đối với K15, K55 và nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu đối với K16, K56

Lê Đắc Nhường logo

Thực hiện Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và kiểm tra hồ sơ học sinh, sinh viên, Nhà trường về thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT đối với K15, K55 và nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu đối với K16, K56.

Chi tiết xem trong file đính kèm: 20151118_Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT đối với K15, K55 và nộp hồ sơ còn thiếu đối với K16, K56

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC