Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo về việc đăng ký thông tin sinh viên nội trú, ngoại trú năm học 2017 – 2018

Lê Đắc Nhường logo

Căn cứ Quy chế Ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), Nhà trường triển khai việc đăng ký thông tin SV nội trú và SV ngoại trú hệ chính quy năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

  1. Lãnh đạo các Khoa, Viện quán triệt và hướng dẫn các lớp SV đăng ký thông tin nội trú, ngoại trú:

– Sinh viên khai thông tin cá nhân (theo Mẫu 01-HSSV).

– Trên cơ sở thông tin SV đã khai, lập danh sách SV nội trú, ngoại trú (theo Mẫu 02-HSSV), định dạng file *.xls, Font chữ Times New Roman, Size 12, có xác nhận của BCN Khoa, Cố vấn học tập. Mẫu 02-HSSV được lập thành 03 bản:

– 01 bản lưu tại lớp;

– 01 bản gửi Ban Chủ nhiệm Khoa;

– 01 bản gửi Phòng Chính trị-Công tác HSSV (đ/c Nguyễn Thị Thu Trang, tầng 1 Nhà B8, ĐT: 0903460983; gửi kèm file Excel về địa chỉ email: trangnguyenctth@gmail.com trước ngày  30/11/2017.

  1. Quá thời hạn trên, SV nào chưa đăng ký thông tin nội trú hoặc ngoại trú sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, Viện thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thông tin SV nội trú, ngoại trú năm học 2017-2018. Đối với SV ở trọ, khi có sự thay đổi về nơi ở phải báo địa chỉ mới và thông tin chủ nhà trọ về Phòng Chính trị-Công tác HSSV trong thời hạn 15 ngày. Mọi thắc mắc, SV liên hệ với Phòng Chính trị-Công tác HSSV tầng 1 Nhà B8 để được hướng dẫn.

Download (XLS, Unknown)

Download (XLS, Unknown)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC