Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo về việc Báo cáo thống kê năm học 2016-2017, Xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Lê Đắc Nhường logo

Thực hiện Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị: phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Chính trị – Công tác Học sinh sinh viên, phòng Hành chính Quản trị, phòng Đào tạo Sau đại học, phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, trung tâm Đào tạo thường xuyên, trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ cung cấp số liệu phục vụ báo cáo thống kê năm học 2016-2017 tại thời điểm tháng 12 năm 2016 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

(Chi tiết trong file đính kèm)

Download (PDF, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC