Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo về Quy định và thực hiện một số Chế độ đối với cán bộ, giảng viên đăng ký ôn, dự thi và làm Nghiên cứu sinh (Thông báo số 10/TB-TCCB, ngày 16/01/2008)

Lê Đắc Nhường logo
 1. Đối với Cán bộ, Giảng viên đăng ký làm Nghiên cứu sinh.
 2. Được bồi dưỡng các kiến thức về ngoại ngữ, tin học (nếu cần) do Nhà trường tổ chức mở lớp, miễn phí.
 3. Giảm 50% định mức lao động trong năm dự thi đầu tiên. Số lượng vượt quá định mức đã giảm được thanh toán theo chế độ hiện hành. Các lần dự thi tiếp theo của cán bộ, giảng viên (nếu có) sẽ do Hiệu trưởng xét và giải quyết cụ thể.
 4. Được thanh toán tiền công tác phí đi lại trong thời gian một tháng (bao gồm cả chế độ lưu trú) để ôn, thi và làm các thủ tục cần thiết phục vụ cho việc làm Nghiên cứu sinh.
 5. Đối với Cán bộ, Giảng viên là Nghiên cứu sinh
 6. Giảm định mức lao động:

+ 100% định mức lao động đối với Cán bộ, Giảng viên làm Nghiên cứu sinh trong thời hạn quy định tại Quyết định triệu tập, hoặc quá hạn nhưng không quá đến 12 tháng (1 năm).

+ Đối với những Cán bộ, Giảng viên làm Nghiên cứu sinh quá hạn từ một năm trở lên thì trong giai đoạn quá hạn tiếp theo chỉ giảm 50%.

 1. Được thanh toán công tác phí (cả lưu trú) 2 lần trong 1 tháng.
 2. Được cấp kinh phí in mười quyển Luận văn để bảo vệ.
 3. Được thanh toán 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng) để hoàn thành bảo vệ, tốt nghiệp đúng hạn. Nếu không thì chỉ được thanh toán 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). Khi làm xong bảo vệ cấp cơ sở, Nghiên cứu sinh được ứng trước 50% tổng số kinh phí đó.
 4. Tổ chức thực hiện
 5. Giao phòng Tài chính- Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn những người tham gia ôn, dự thi và làm nghiên cứu sinh thật cụ thể và giản tiện về thủ tục; Đảm bảo chi trả và thanh quyết toán nhanh nhất.
 6. Giao các Phòng: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Quản lý khoa học có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc thực hiện đúng. Nếu có vướng mắc phải phối hợp và đề xuất với Ban Giám hiệu để xử lý kịp thời.
 7. Các Khoa, Phòng và các đơn vị có liên quan có người trong diện nêu trên căn cứ văn bản Quy định, tạo điều kiện cho người làm Nghiên cứu sinh mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục và thực hiện kế hoạch đào tạo.
 8. Cán bộ, giảng viên ôn, dự thi và làm Nghiên cứu sinh có trách nhiệm hoàn thành tốt kế hoạch và thời gian quy định.

Các nội dung trong văn bản này có hiệu lực từ ngày ký. Những nội dung chưa có hoặc khác trong Quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung hoặc thay thế bởi Quy định này.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC