Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc – lần thứ III, năm 2014

Lê Đắc Nhường logo

Các bài báo tham gia Hội nghị được tiến hành phản biện chéo giữa các Trường, nhận được sự đánh giá cao về hàm lượng khoa học và hiện nay, Ban Tổ chức đang trong quá trình hoàn thiện bản thảo Kỷ yếu Hội nghị. Ban tổ chức sẽ thông báo trực tiếp tới các trường danh sách tác giả có bài đăng kỷ yếu và tác giả báo cáo tại Hội nghị. Hội nghị được diễn ra theo đúng kế hoạch về thời gian và địa điểm:

Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian: 02 ngày 24 – 25 tháng 10 năm 2014;

Địa điểm: Trường Đại học Hải Phòng,  171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng.

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm)

Tài liệu đính kèm2169_Thong bao so 02

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC