Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Lê Đắc Nhường logo

Thông báo danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển sinh, đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo được công nhận tại Trường Đại học Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm: 20150326_cong nhan chung chi tieng Anh

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC