Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
BULGARIA

Thực hiện chương trình Dự án Giáo dục đại học của Liên minh Châu Âu Erasmus+ về việc trao đổi giảng viên, sinh viên năm học 2015 – 2016 giữa Trường Đại học Hải Phòng và Trường Đại học Quản lý Varna (VUM), Bulgaria, Nhà trường đã phối hợp với trường đối tác tuyển chọn và tổ chức phỏng vấn trực tuyến những sinh viên đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia chương trình. Kết quả, sinh viên Lại Phương Thảo – Lớp QTDL K13 – Khoa Du lịch và sinh viên Đỗ Hải Nam – Lớp KTVT K14 – Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên nhận học bổng toàn phần chương trình du học ba tháng tại Bulgaria bắt đầu từ tháng 6 năm 2016.

Cũng trong năm học 2015 – 2016, sinh viên Nhà trường tiếp tục có cơ hội nhận học bổng học tập tại Đài Loan do Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo tài trợ. Sinh viên Nguyễn Văn Quý, một trong những gương mặt tiêu biểu của Khoa Ngoại ngữ, lớp Ngôn ngữ Trung Quốc 3 K15 được Nhà trường lựa chọn nhận học bổng học tập một học kì tại Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo.

Đây là cơ hội tốt cho sinh viên Trường Đại học Hải Phòng trải nghiệm và tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, tiên tiến của các nước phát triển trên thế giới./.

BULGARIA

RESULTS OF THE SELECTION FOR BULGARIAN AND TAIWAN SCHOLARSHIPS

Following the Erasmus+ Project in Higher Education of European Union on exchanging lecturers and students between Haiphong University and Varna University of Management (VUM) Bulgaria in the academic year 2015 – 2016, the University has cooperated with the partner university to select and interview qualified candidates for the programs. The results were as follows: Lai Phuong Thao, student from class Tourism Management – Course 13, Faculty of Tourism and Do Hai Nam, student from class Transportation Economics – Course 14, Faculty of Economics and Business Administration have successfully surpassed other candidates to get a full three-month scholarship of in Bulgaria, commencing in June 2016.

In the same academic year, the students also had scholarship opportunities from Wenzao Ursuline University of Languages to study in Taiwan. Student Nguyen Van Quy, one of the excellent students in Chinese Language Class 3 Course 15, Faculty of Foreign Language, was granted one-semester scholarship at Wenzao Ursuline University of Languages.

This is a precious chance for Haiphong University students to experience to the modern and advanced education system of developed countries in the world./.

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC