Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

PHÒNG BẢO VỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Tầng 1 nhà A2, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 031222052
Email:
Website:
Thành lập: 05/12/2008
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ:
+ Bí thư Chi bộ: Nguyễn Khắc Tư
- Lãnh đạo đơn vị:
Trưởng phòng
Hoàng Trọng Phú
Email: hoangtrongphu.thp@gmail.com/div>
Phó Trưởng phòng
Nguyễn Khắc Tư
khactudhhp@gmail.com
- Công đoàn:
+ Chủ tịch: Tạ Văn Huệ
+ Phó chủ tịch: Vũ Đình mậu
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Phòng Bảo vệ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo và triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong phạm vi toàn Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về tài sản của Nhà trường, về tính mạng, tài sản cho CBVC, NLĐ, người học và khách đến làm việc tại Trường;
2.2. Tổ chức thường trực cổng ra vào và tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày trong phạm vi toàn Trường; tạo điều kiện thuận lợi cho CBVC, người học và khách đến học tập, công tác tại Trường.
2.3. Chủ trì giải quyết các công việc liên quan đến công tác bảo vệ, tính mạng và tài sản của tập thể và cá nhân trong phạm vi trường quản lý.
2.4. Tổ chức thực hiện việc trông giữ các phương tiện đi lại (ô tô, xe đạp, xe máy) của cán bộ, người học và khách. Thực hiện việc thu và nộp lệ phí trông giữ phương tiện theo quy định của Nhà trường.
2.5. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong Trường và địa phương nơi trường đóng (Công an thành phố, quận, phường) xây dựng và tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn tốt trật tự, an ninh của Nhà trường.
2.6. Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Chính trị - Công tác HSSV, phòng Hành chính - Quản trị, phòng Kế hoạch - Tài chính và các Khoa xử lý các trường hợp tập thể và cá nhân vi phạm việc quản lý tài sản, gây mất trật tự, an ninh.
2.7. Phối hợp với khoa Thể dục thể thao, trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh sinh viên tham gia xây dựng lực lượng tự vệ của Nhà trường. Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2.8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
2.9. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Thành tích
- 01 Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng
- 01 Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng.