Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tên đề tài: Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối Sư phạm hệ Đại học Trường Đại học Hải Phòng.

Chủ biên: ThS Nguyễn Văn Tuấn và 02 thành viên: ThS Đặng Tuấn Bình, ThS Nguyễn Hoài Phong – Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Hải Phòng.

Nội dung đề tài: Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, sức khỏe là của cải quý giá nhất, là nhân tố cơ bản trong toàn bộ sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, giáo dục thể chất là một mặt giáo dục quan trọng không thể thiếu được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài” cho đất nước.Tuy nhiên, với Trường Đại học Hải Phòng là trường đào tạo đa ngành, vừa đào tạo các giáo viên, kỹ sư kỹ thuật, cử nhân các ngành kinh tế, kế toán nhưng riêng sinh viên khối sư phạm là những người có hộ khẩu thuộc thành phố Hải Phòng…”. Do đó, nghiên cứu diễn biến thể lực chung của sinh viên khối Sư phạm hệ Đại học Trường Đại học Hải Phòng  là một vấn đề cấp thiết nhằm đánh giá đúng thực trạng thể lực của sinh viên.

Đề tài gồm 02 chương: tổng quan các vấn đề nghiên cứu và kết quả nghiên cứu, phân tích kết quả.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thực trạng các yếu tố bảo đảm chất lượng công tác giáo dục thể chất của Trường Đại học Hải Phòng: có 81,4% giảng viên giảng dạy giáo dục thể chất đạt chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực và trình độ chuyên môn theo chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học. Điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là sân tập thể dục thể thao còn nhiều hạn chế nhưng đáp ứng được 70-80% yêu cầu giảng dạy nội khóa. Chương trình giáo dục thể chất đã được cải tiến theo từng giao đoạn đảm bảo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày càng phù hợp với điều kiện thực thế và đặc điểm sinh viên.

Thành viên Hội đồng:

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1. TS. Đoàn Quang Mạnh Ban Giám hiệu Chủ tịch hội đồng
2. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phòng Quản lý Khoa học Phó chủ tịch hội đồng
3. ThS. Nguyễn Thị Phương Chi Phòng Quản lý Khoa học Ủy viên thư ký
4. ThS. Phạm Thị Hường Trường Đại học Dân lập HP Ủy viên phản biện 1
5. TS. Vũ Đức Văn Phòng Tổ chức cán bộ Ủy viên phản biện 2
6. ThS. Hoàng Văn Khiêm Khoa Thể dục – Thể thao Ủy viên
7. ThS. Lưu Quỳnh Loan Khoa Thể dục – Thể thao Ủy viên

 

Kết quả đánh giá: Xếp loại Tốt

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC