Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tên đề tài: Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế.

Chủ biên: TS Bùi Bá Khiêm, Phòng Đào tạo Trường ĐH Hải Phòng.

Nội dung đề tài: Cảng biển Hải Phòng là đầu mối về giao thông đường thủy nội địa, là “Cảng biển cửa ngõ” lớn nhất thuộc khu vực phía Bắc của cả nước, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đủ đảm bảo điều kiện kinh tế phát triển. Tuy nhiên, xu thế hội nhập kinh tế thế giới đang là sức ép rất lớn đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, đặc biệt là kinh tế biển. Do vậy, trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), Cảng Hải Phòng lại là thành viên của Hiệp hội cảng biển ASEAN, việc xây dựng “Mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế” là hết sức cấp thiết, có ý nghĩa thời sự, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Đề tài gồm 03 chương: cơ sở lý luận về mô hình quản lý cảng, thực trạng quản lý cảng biển Hải Phòng giai đoạn 2006 – 2015 và đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế.

Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm quản lý cảng biển và mô hình quản lý cảng biển của các nước và thực tế tại Việt Nam nói chung, cảng Hải Phòng nói riêng để đề xuất phương án xây dựng mô hình và tổ chức quản lý cảng biển phù hợp với thực tiễn Hải Phòng hiện nay có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu bật tính ưu việt, hiệu quả của mô hình mới. Đây là tiền đề trong quá trình hoàn thiện và áp dụng mô hình mới cho việc xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, hiệu quả, đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu chiến lược biển.

Thành viên Hội đồng:

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Đào Văn Hiệp Ban Giám hiệu Chủ tịch hội đồng
2 TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phòng Quản lý Khoa học Phó chủ tịch hội đồng
3 ThS. Nguyễn Thị Phương Chi Phòng Quản lý Khoa học Ủy viên thư ký
4 PGS.TS. Vũ Trụ Phi Đại học Hàng Hải Việt Nam Ủy viên phản biện 1
5 TS. Đỗ Minh Thụy Khoa KT&QTKD Ủy viên phản biện 2
6 TS. Nguyễn Hoài Nam Phòng Quản lý Sau đại học Ủy viên
7 TS. Nguyễn Thị Mỵ Khoa Kế toán Tài chính Ủy viên

 

Kết quả đánh giá: Xếp loại Tốt

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC