Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hội nghị ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của CBVC

DSC_0489

Căn cứ Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Sau khi đã nghiên cứu nội dung, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-ĐHHP ngày 15/01/2016. Theo đó, Từ ngày 20/1 đến ngày 19/2/2016, Trưởng các đơn vị trực thuộc đã triển khai và hoàn thành tổ chức ký cam kết cho cán bộ, viên chức tại đơn vị.

Ngày 04/3/2016, Trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để Ký cam kết đối với các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Phạm Văn Cương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, BGH, TT Công đoàn, TT Đoàn Thanh niên, Trưởng – Phó các đơn vị trực thuộc.

DSC_0489

Các UVBTV Đảng ủy Nhà trường tham gia ký kết

Việc hưởng ứng ký cam kết đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của CBVC Trường Đại học Hải Phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, trang trọng và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết

DSC_0516DSC_0513

DSC_0510DSC_0500

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC