Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2015 và khen thưởng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Lê Đắc Nhường logo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy kính gửi Chi bộ các văn bản hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2015 và hướng dẫn khen thưởng Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Chi tiết trong các file đính kèm

 1. 20151202_2. Mau 01-Ban kiem diem ca nhan20151202_
 2. 5.Mau 5 -Bien ban kiem phieu XLdv
 3. 20151202_7.Mau so 7-phieu bo sung ho so
 4. 20151202_2. HD Kiem diem -Danh gia CLDV 2015
 5. 20151202_2.Mau 02- nhan xet cap uy cu tru
 6. 20151202_3.Mau 3-Danh sach phan loai can bo, vien chuc
 7. 20151202_4.Mau 04 -Bienban HN
 8. 20151202_6.Mau 6-BC ketqua -danh sachDGCLd.v
 9. 20151202_4. Lich to chuc Ho nghi kiem diem dang vien 2015
 10. 20151202_2. HD khen thuong chi thi 03
 11. 2240_Danh sach ung vien du dieu kien thi VC 2014
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC