Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Lê Đắc Nhường logo

1. Hướng dẫn coi thi Kỳ thi THPT QG 2015 (Lịch làm việc có sự thay đổi thời gian Gọi thí sinh vào phòng thi; Nhận đề thi; Bóc túi đề thi và phát đề cho thí sinh đối với các môn thi vào buổi sáng – thay đổi theo Công văn số 3029/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT)
2. Lịch thi – A4; Hiệu lệnh trống/kẻng – A3 (Lịch làm việc có sự thay đổi thời gian Gọi thí sinh vào phòng thi; Nhận đề thi; Bóc túi đề thi và phát đề cho thí sinh đối với các môn thi vào buổi sáng – thay đổi theo Công văn số 3029/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT)

3. Điều 14 – Quy chế thi THPT quốc gia: Trách nhiệm của Thí sinh (A3)

4.1. Thống kê Phòng thi theo môn thi

4.2. Thống kê Thí sinh theo phòng thi (chi tiết 27 điểm thi)

5. Danh sách phòng thi (Địa chỉ vật lý phòng thi)

6. Biểu mẫu 01, 03 – 14Biểu mẫu 02Biểu mẫu 20 (Mẫu bảng chi kinh phí)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC