Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 1. Giới thiệu chung

Trường Đại học Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 60/2004/QĐ-TTg ngày 09/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Trước đó 4 năm, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 48/2000/QĐ-TTg ngày 20/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất 4 cơ sở đào tạo: trường CĐSP Hải Phòng, trường Đại học Tại chức Hải Phòng, trường Cán bộ Quản lý Giáo dục & Bồi dưỡng Giáo viên Hải Phòng và Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng. Cả 4 cơ sở đào tạo tiền thân của Trường Đại học Hải Phòng đều có lịch sử hình thành và phát triển rất đáng tự hào, góp phần quyết định tạo nên diện mạo, phong cách một Trường Đại học Hải Phòng trẻ trung, năng động, phát triển nhanh và bền vững hôm nay.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn trường đã liên tục đổi mới phương pháp hoạt động, kiên trì vận động cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học…góp phần quan trọng vào sự phát triển, lớn mạnh của Trường Đại học Hải Phòng như hiện nay.

 1. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng là tổ chức chính trị-xã hội của toàn thể cán bộ, giáo chức, viên chức nhà trường, có các chức năng chủ yếu sau đây:

– Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động về chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần; lợi ích trước mắt, lâu dài của công đoàn viên, của nhà trường; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

– Chức năng tuyên truyền, giáo dục: xây dựng ý thức kỷ luật lao động và nếp sống ‘Văn hóa công nghiệp’; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền vận động cán bộ, công đoàn viên duy trì, thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ về phòng chống các tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý học đường.

– Chức năng tham gia quản lý: Công đoàn trường đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan trong phạm vi chức năng của mình; tham gia cùng với Đảng uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường trong các cuộc nghị sự để hoạch định giải quyết các chế độ, chính sách đem lại lợi ích cho người lao động; tham gia xây dựng ‘Quy chế dân chủ trong nhà trường’.

– Chức năng xây dựng Đảng: giới thiệu các công đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

– Chức năng hoạt động xã hội từ thiện: vận động công đoàn viên đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện và ủng hộ đồng bào bị thiên tai…

2.2. Nhiệm vụ

– Tuyên truyền, giáo dục người lao động ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức cho cán bộ, viên chức tham gia học tập các nghị quyết của TW Đảng, tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, lao động có kỷ luật, có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

– Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

– Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể, làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ cơ quan.

– Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong mọi hoạt động của các bộ phận, động viên cán bộ, công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh các mặt công tác trong trường.

– Chăm lo đến lợi ích của người lao động, khi có những vấn đề bất thường thì phải tiến hành hiệp thương, đối thoại, tìm cách giải quyết theo đúng pháp luật. Bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy mọi tiềm năng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

– Tham gia cùng với chính quyền xây dựng các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

– Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ về lao động.

– Chăm lo đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho cán bộ, công đoàn viên.

– Tham gia quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của cán bộ, công đoàn viên.

– Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

– Tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của người lao động theo pháp luật; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

 1. Mối quan hệ công tác giữa Công đoàn trường với các cấp chính quyền trong trường Đại học Hải Phòng

Công đoàn trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ; dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả cán bộ, giáo viên trong trường. Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát các công việc của Nhà trường.

Cùng với Ban Giám hiệu, thủ trưởng các Phòng, các Khoa, Bộ môn… của Nhà trường thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức Nhà trường; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên trong toàn trường. Tổ chức vận động tất cả các cán bộ, giáo viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Phối, kết hợp với các tổ chức khác trong trường (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên,…) thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.

 1. Cơ cấu tổ chức

4.1. Ban chấp hành và các Ban của Công đoàn trường khóa VI (2013-2017)

– Ban chấp hành công đoàn Trường có 15 thành viên:  gồm 5 Uỷ viên thường vụ (trong đó có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch) và 10 uỷ viên:

TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Đơn vị
1 TS. Nguyễn Thế Huệ Nam Chủ Chủ tịch Phòng Tổ chức Cán bộ
2 TS. Nguyễn Thị Huệ Chi Nữ Phó chủ tịch Phòng Quản lý Sau Đại học
3 ThS. Trần Quang Phong Nam Phó chủ tịch Khoa Kinh tế & QTKD
4 Ths. Nguyễn Duy Long Nam UV BTV Phòng Kế hoạch – Tài chính
5 Ths. Trần Duy Nam Nam UV BTV Trung tâm Đào tạo BDCB
6 Ths. Đỗ Thị Ngọc Thắng Nữ UV BCH Phòng Thanh tra – Pháp chế
7 Ths. Trần Xuân Dũng Nam UV BCH Trung tâm Phục vụ
8 Ths. Phạm Thị Thanh Huyền Nữ UV BCH Khoa Kế toán & Tài chính
9 Ths. Nguyễn Văn Phi Nam UV BCH Khoa Ngoại ngữ
10 Ths. Phạm Thị Thư Nữ UV BCH Trung tâm Đào tạo thường xuyên
11 Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ UV BCH Khoa Lý luận Chính trị
12 Ths. Đinh Xuân Khánh Nam UV BCH Khoa Toán
13 Ths. Nguyễn Thị Dung Nữ UV BCH Khoa GD Tiểu học & Mầm non
14 Ths. Khoa Việt Cường Nam UV BCH Phòng Hợp tác & Đào tạo Quốc tế
15 Ths. Phạm Hương Giang Nữ UV BCH Khoa Ngữ văn & Địa lý

1) Uỷ ban kiểm tra;Công đoàn trường có 7 ban chuyên môn sau đây:

2) Ban Tổ chức và Thi đua;

3) Ban Nữ công;

4) Ban Tài chính;

5) Ban Tuyên giáo và Chuyên môn;

6) Ban Văn nghệ – TDTT;

7) Ban Thanh tra nhân dân

4.2. Công đoàn bộ phận

Tính đến hết 30/6/2016, Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng có trên 800 công đoàn viên, sinh hoạt ở 38 Công đoàn bộ phận (15 Công đoàn Khoa, Viện Đào tạo; 15 Công đoàn Phòng, Ban; 05 Công đoàn Trung tâm và 03 Công đoàn Trường thực hành).

4.3. Các Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn trường Đại học Hải Phòng (từ năm 2000 đến nay)

– Khoá I, nhiệm kỳ 2000-2003: Bà Nguyễn Thị Gái: Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hải Phòng; Ông Bùi Văn Khuể: Phó chủ tịch.

– Khoá II, nhiệm kỳ 2003-2005: Ông Bùi Văn Khuể: Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Hải Phòng; Bà Lương Thị Bình: Phó chủ tịch.

– Khoá III, nhiệm kỳ 2005-2008: Ông Bùi Văn Khuể: Chủ tịch; Bà Lương Thị Bình: Phó chủ tịch.

– Khoá IV, nhiệm kỳ 2008-2011: Ông Bùi Văn Khuể: Chủ tịch; Bà Lương Thị Bình: Phó chủ tịch.

– Khoá V, nhiệm kỳ 2011-2013: Ông Vũ Đức Văn: Chủ tịch; Bà Lương Thị Bình: Phó chủ tịch

– Khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2017:

2013-2015: Ông Vũ Đức văn: Chủ tịch; Nguyễn Thị Minh Loan: Phó chủ tịch

Từ 2/2015 : Ông Đỗ Trọng Quang: Chủ tịch; Bà Nguyễn Thị Minh Loan: Phó chủ tịch

 1. Kết quả Thi đua Khen thưởng nổi bật trong nhiệm kỳ 2011-2013 và 2013-2017
 2. Danh sách CBGV được tặng: Kỉ niệm chương ”Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

Năm 2011 (Quyết định số 873/QĐ-TLĐ, 21/7/2011)

1 GSTS.Vương Toàn Thuyên Bí thư ĐƯ, Hiệu trưởng
2 TS. Bùi Đình Hưng Phó BTĐƯ, Phó Hiệu trưởng
3 TS. Nguyễn Việt Hải Phó Hiệu trưởng
4 Ths. Nguyễn Duy Tráng Phó Hiệu trưởng
5 Đ/c Trịnh Thị Nhuấn Chủ tịch CĐ Khoa KHXH
6 Đ/c Vũ Thị Liên Chủ tịch CĐ P.Tài chính KT
7 Đ/c Nguyễn Văn Tuấn (A) Khoa TDTT

Năm 2012 (Quyết định số 911/QĐ-TLĐ,12/7/2012)

1 Ths.Lương Thị Bình Phó Chủ tịch CĐ trường
2 TS. Đỗ Thị Coỏng Chủ tịch CĐ Khoa Tâm lí GD
3 Ths. Mai Thuý Phương Chủ tịch CĐ Trung tâm NN
4 Đ/c Tăng T. Xuân Hồng Chủ tịch CĐ Trường THMN
5 Ths. Nguyễn Kim Dung Chủ tịch CĐ Khoa GDCT
6 Đ/c Nguyễn Khắc Tư Phó phòng Bảo vệ

Năm 2013 (Quyết định số 1180/QĐ-TLĐ,09/7/2013)

1 Lê Thị Loan Chủ tịch CĐ Tram Y tế
2 Lê Thị Hằng Hải Chủ tịch CĐ Khoa CNTT
3 Vũ Đỗ Hồng Hà Chủ tich CĐ Trường PĐL
4 Trương Thị Mai Chủ tịch CĐ Khoa GDMN
5 Vũ Thị Thanh Chủ tịch CĐ Khoa Ngoại ngữ
6 Nguyễn Thị Minh Loan UV Ban Thường vụ CĐ trường

Năm 2016 : (Quyêt định số:     QĐ/TLĐ, 7/2016)

 1. PGS. TS Đào Văn Hiệp, Phó Hiệu trưởng thường trực

2. Danh sách các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Năm 2011

– Bằng khen cho tập thể: Công đoàn trường Đại học Hải Phòng (theo Quyết định số29/QĐ/TLĐ ngày 10/01/2011

– Bằng khen cho các cá nhân: TS Bùi Đình Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng (theo Quyết định số 1512/QĐ/TLĐ ngày 23/12/2011).

Năm 2012

– Bằng khen cho các cá nhân: Đ/c Lương Thị Bình, Phó chủ tịch Công đoàn Trường, theo Quyết định số 143/QĐ/TLĐ ngày 05/012013).

Năm 2013

– Bằng khen cho tập thể: Công đoàn trường Đại học Hải Phòng (theo Quyết định số 1398/QĐ/TLĐ ngày 06/8/2013)

– Bằng khen cho các cá nhân: TS Vũ Đức Văn, Chủ tịch Công đoàn Trường (theo Quyết định số 1398/QĐ/TLĐ ngày 06/8/2013)

 1. Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục ViệtNam

Năm 2012

– Bằng khen cho tập thể: Công đoàn trường Đại học Hải Phòng (theo Quyết định số318/QĐKT-CĐN, 01/8/2012)

– Bằng khen cho các cá nhân (Quyết định số 318/QĐKT-CĐN, 01/8/2012):

1 TS. Vũ Đức Văn Chủ tịch Công đoàn trường
2 Ths .Nguyễn Văn Tiến Phó BTĐƯ, TP Khảo thí&ĐBCL
3 TS. Đỗ trọng Quang UVBTVCĐ, Phó khoa Xây dựng
4 Đ/c Vũ Thị Kim Dung UVBCH CĐ trường, Giám đốc TV
5 Đ/c Lương T Ngọc Ánh Giáo viên Trường THMN
6 Đ/c Phạm Đồng Tôn Chuyên viên P.CTTH

Năm 2013

– Bằng khen cho tập thể: Công đoàn Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (theo Quyết định số 128/QĐKT-CĐN, 15/7/2013)

– Bằng khen cho các cá nhân (Quyết định số 128/QĐKT-CĐN, 15/7/2013):

 

1 Nguyễn Thái Sơn UVBTV Công đoàn Trường
2 Nguyễn Thị Thanh Nhan UVBCH Công đoàn Trường
3 Nguyễn Thị Thuận Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học
4 Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng khoa Sau Đại học

 4. Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hải Phòng năm 

Năm 2011

– Bằng khen cho các tập thể (Quyết định số 85/QĐKT-LĐLĐ, 26/12/2011):

1 CĐ Khoa Tâm lý – Giáo dục học
2 CĐ Phòng  Chính trị-TH
3 CĐ Trung tâm Ngoại ngữ
4 CĐ Khoa GDMN
5 CĐ Trường THMN

– Bằng khen cho các cá nhân (Quyết định số 85/QĐKT-LĐLĐ, 26/12/2011):

1 TS.Vũ Đức Văn Chủ tịch CĐ trường
2 Ths Lương Thị Bình Phó Chủ tịch CĐ trường
3 Ths. Lưu Vũ Bộ Trưởng khoa Nông nghiệp
4 Đ/c Lê Thị Dậu Chủ tịch CĐ TT BDCB
5 Ths Nhữ Văn Lược Giám đốc Trung tâm NN
6 Ths. Nguyễn Kim Dung Chủ tịch CĐ Khoa GDCT

Năm 2012

– Bằng khen cho các tập thể (Quyết định số 42/QĐKT-LĐLĐ, ngày 06/9/2012):

1 CĐ Phòng  TCCB
2 CĐ Phòng Tài chính -KT
3 CĐ Khoa KHXH
4 CĐ Khoa Giáo dục Tiểu học
5 CĐ Khoa KH Tự nhiên
6 CĐ Thư viện Trung tâm

– Bằng khen cho các cá nhân (Quyết định số 42/QĐKT-LĐLĐ, ngày 06/9/2012):

1 TS Nguyễn Đức Thuận Trưởng khoa Ngữ Văn
2 Ths Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng HCQT
3 Ths Lê Thị Hồng Q.CN khoa Ngoại ngữ
4 TS. Nguyễn Minh Loan UVBTV, Phó Phòng HTQT
5 Ths Vũ Thị Yến UVBCH, PCN Khoa KHTB
6 Đ/c Vũ Thị Liên Chủ tịch CĐ Phòng Tài chính KT

Năm 2013

– Bằng khen cho các tập thể (Quyết định số 55/QĐKT-LĐLĐ,

ngày 15/8/2013):

1 CĐ Khoa Toán
2 CĐ Khoa TDTT
3 CĐ Khoa Kế toán Tài chính
4 CĐ Khoa Xây dựng
5 CĐ Phòng HCQT
6 CĐ Phòng Đào tạo
7 CĐ Trường Phan Đăng Lưu

– Bằng khen cho các cá nhân (Quyết định số 55/QĐKT-LĐLĐ,

ngày 15/8/2013):

1 Đỗ Thị Coỏng UVBCH Công đoàn Trường
2 Lê Thị Bích Vân UVBCH Công đoàn Trường
3 Phan Thị Kim Hằng Chủ tịch CĐ Khoa Kinh tế &QTKD
4 Trương Thị Mai Chủ tịch CĐ Khoa GDMN
5 Trần Thị Hằng Chủ tịch CĐ P. Thanh tra Pháp chế
6 Nguyễn Thị Liên Chủ tịch CĐ Khoa TDTT
7 Nguyễn Duy Long UVBCH Công đoàn Trường

Năm 2015 

Cờ thi đua: Chuyên đề: Giỏi việc trường-Đảm việc nhà theo Quyết định số 39/QĐKT-LĐLĐ, ngày 28/12/2015 của Liên đoàn Lao động thành phố.

 1. Gia đình Nhà giáo tiêu biểu

– Năm 2011: Gia đình nhà giáo Vũ Thị Yến, Phó Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên

– Năm 2012: Gia đình NGND, GSTS Vương Toàn Thuyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

– Năm 2013: Gia đình nhà giáo Hoàng Thị Cát, giáo viên Trường Tiểu học thực hành

– Năm 2014: Gia đình PGS.TS Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng

– Năm 2015: Gia đình nhà giáo TS. Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó trưởng Khoa Toán

 1. Danh hiệu Gương mặt tiêu biểu thành phố

– Năm 2011: PGS.TS Nguyễn Việt Hải, Phó Hiệu trưởng

– Năm 2012: PGS.TS Đào Hiệp, Phó Hiệu trưởng.

 1. Bằng lao động Sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam

– Năm 2012: PGS.TS Đào Hiệp, Phó Hiệu trưởng.

 1. Giải thưởng Lê Chân

– Năm 2011: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng phòng QLKH và ĐT Sau đại học.

– Năm 2012: TS. Vũ Thị Loan, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ.

– Năm 2013: TS. Đoàn Thị Minh Tỵ, Trưởng khoa Khoa Tâm lý Giáo dục

 1. Danh hiệu Nữ cán bộ ”Lao động giỏi tiêu biểu thành phố”

– Năm 2011: TS. Phạm Thị Loan, Trưởng khoa GDMN.

– Năm 2012: Ths Lưu Quỳnh Loan, giảng viên khoa TDTT.

– Năm 2013: Ths Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn khoa Toán

– Năm 2014: TS. Phạm Thị Loan, giảng viên Khoa Xây Dựng

Kết quả Thi đua – Khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016

 1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 213/QĐ-TLĐ, ngày 12/7/2016 trao tặng cho PGS.TS. Đào Văn Hiệp, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường.
 2. Khen thưởng chuyên đề “Dạy tốt – Học tốt” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo Quyết định số 155/QĐ-CĐN, ngày 18/7/2016 cho các đồng chí:

TS. Nguyễn Thị Hiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

TS. Nguyễn Thị Minh Loan, Trưởng Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.

TS. Trần Quốc Tuấn, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non.

 1. Khen thưởng chuyên đề “Tháng Công nhân 2016” của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho TS. Đỗ Trọng Quang – Chủ tịch Công đoàn Trường theo Quyết định số 13/QĐKT-LĐLĐ, ngày 8/7/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố.
 2. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trao tặng Tập thể nữ cán bộ Nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo Quyết định số 39/QĐKT-LĐLĐ, ngày 28/12/2015 của Liên đoàn Lao động thành phố.
 3. Bằng khen “Lao động giỏi tiêu biểu năm 2015” theo Quyết định số 687/QĐ-CT, ngày 28/4/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố được trao tặng:

          Ths. Hoàng Văn Quý– Giảng viên Khoa Điện – Cơ, Trường Đại học Hải Phòng.

 1. Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2016:

Gia đình nhà giáo TS. Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó trưởng khoa Khoa Toán, Trường Đại học Hải Phòng

 1. Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố theo Quyết định số 18/QĐKT-LĐLĐ, ngày 26/8/2016 trao tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2015 – 2016:
TT Tên đơn vị
1 Phòng Chính trị – Công tác Học sinh sinh viên
2 Phòng Tổ chức Cán bộ
3 Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
4 Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
5 Trung tâm Đào tạo thường xuyên

 

 1. Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố theo Quyết định số 18/QĐKT-LĐLĐ, ngày 26/8/2016 trao tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2015 – 2016:
TT Họ và tên Chức danh/ Đơn vị
1 Đỗ Trọng Quang UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường
2 Nguyễn Văn Tuấn UV BHC Đảng ủy, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, UV BCH Công đoàn trường.
3 Trần Quốc Bảo Phó trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế
4 Nguyễn Minh Sơn Phó trưởng Khoa Điện – Cơ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân
5 Phạm Đồng Tôn Chuyên viên Phòng Chính trị – Công tác HSSV
6 Khoa Việt Cường Chuyên viên Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
7 Phạm Thị Hà Thu VP Công đoàn; chuyên viên Phòng Chính trị – Công tác HSSV

 

 1. Các tập thể được nhận Giấy khen theo Quyết định số 07/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016 của Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016:
TT Tên đơn vị
1 Phòng Chính trị – Công tác Học sinh sinh viên
2 Phòng Tổ chức Cán bộ
3 Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
4 Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
5 Khoa Thể dục Thể thao
6 Trung tâm Đào tạo thường xuyên
7 Trường Thực hành Tiểu học
8 Trường Thực hành Mầm non

 

 

 

 

 1. Các cá nhân được nhận Giấy khen theo Quyết định số 07/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016 của Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016:
TT Họ và tên Chức danh/ Đơn vị
1 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường.
2 Trần Quốc Bảo Phó trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế
3 Nguyễn Minh Sơn Phó trưởng Khoa Điện – Cơ, Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân
4 Trần Nam Trung Viện trưởng Viện Sinh – Nông
5 Phạm Khánh Toàn Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ
6 Phạm Đồng Tôn Chuyên viên Phòng Chính trị – Công tác HSSV
7 Khoa Việt Cường Chuyên viên Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
8 Phạm Thị Hà Thu Chuyên viên Phòng Chính trị – Công tác HSSV
9 Nguyễn Thị Nhuần Giảng viên Khoa Thể dục Thể thao
10 Nguyễn Thị Dung Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
11 Phan Thị Minh Trang Giáo viên Trường Thực hành Tiểu học

 

 1. Khen thưởng chuyên đề của Công đoàn Trường cho các tập thể:

– Chuyên đề Văn hóa – thể thao (theo Quyết định số 08/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016): Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu.

– Chuyên đề Nghiên cứu khoa học – Đào tạo (theo Quyết định số 09/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016): Khoa Toán, Viện Sinh – Nông.

– Chuyên đề Văn hóa – Thể thao (theo Quyết định số 08/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016) của Công đoàn Trường cho các cá nhân:

TT Họ và tên Đơn vị
1 Nguyễn Thế Hùng K. Tiểu học – Mầm non
2 Phạm Thu Hương K. Tiểu học – Mầm non
3 Đỗ Đức Linh Phòng Khảo thí & ĐBCL
4 Trần Duy Nam TT Đào tạo  Bồi dưỡng CB
5 Nguyễn Duy Đông P. Chính trị -CTHSSV
6 Lê Vũ Dũng TT Đào tạo thường xuyên
7 Phạm Thị Thúy K. Khoa học tự nhiên
8 Phạm Hải Yến K. Ngoại Ngữ
9 Nguyễn Đức Phương P. Hành chính Quản trị
10 Nguyễn  Thu Trang P. Chính trị -CTHSSV
11 Nguyễn Huyền Thanh P. Thanh tra Pháp chế
12 Đỗ Thị Thái Linh P. Quản lý khoa học
13 Lê Đăng Nguyên Phòng Khảo thí – ĐBCL
14 Nguyễn Hoài Phong Khoa Thể dục Thể thao
15 Nguyễn Đức Nghĩa Phòng Chính trị – CT HSSV
16 Nguyễn Đức Phong Phòng Đào tạo
17 Nguyễn Hữu Toán Khoa Thể dục Thể thao
18 Hoàng Văn Khiêm Khoa Thể dục – Thể thao
19 Đặng Tuấn Bình Khoa Thể dục – Thể thao
20 Nguyễn Ngọc Khương K. Công nghệ Thông tin
21 Nguyễn Thành Công Khoa Thể dục Thể thao
22 Phạm Duy Thanh Khoa Thể dục Thể thao
23 Trần Văn Sơn Khoa Thể dục Thể thao
24 Trần Quang Huy Khoa Thể dục Thể thao
25 Vũ Văn Chinh Trung tâm GDQPAN
26 Phạm Văn Mạnh Trung tâm GDQPAN
27 Nguyễn Anh Dũng Trường PT Phan Đăng Lưu