Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
24.2up

Hải Phòng là một thành phố cảng biển chịu rủi ro cao nhất tại Việt Nam bởi bão lụt và các loại thiên tai khác. Nhằm nâng cao nhận thức về tác động tiêu cực bởi rủi ro và nâng cao năng lực ứng phó để giảm thiểu thiệt hại, phục hồi doanh nghiệp, Thành phố Hải Phòng và Thành phố Seattle, Hoa Kỳ hợp tác thực hiện Dự án Phòng ngừa thảm họa và Phục hồi doanh nghiệp với sự tài trợ của USAID.

Nhằm tạo cơ hội cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hải Phòng tham gia vào Dự án, sáng 24/02/2016, Ông John Sanders – Giám đốc Dự án Phòng ngừa thảm họa và Phục hồi doanh nghiệp đến thăm và làm việc với Trường Đại học Hải Phòng.

Trong buổi làm việc, Ông John Sanders và TS. Nguyễn Thị Minh Loan – Trưởng phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế thảo luận chi tiết các hoạt động mà Trường Đại học Hải Phòng có thể tham gia trong khuôn khổ Dự án này. Hai Bên thống nhất tổ chức các hội thảo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường, tiến tới lồng ghép nội dung về giảm thiểu rủi ro và phục hồi doanh nghiệp vào chương trình học cho sinh viên.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp, hứa hẹn nhiều hoạt động hợp tác thành công trong tương lai.

Untitled-1

==================================================================================

Director of Disaster Preparedness and Business Resilience project visits HU

Haiphong, a city with high rate of natural disasters in Vietnam, cooperates its sister city Seattle, USA in implementing the project Disaster Preparedness and Business Resilience granted by USAID and PWA to raise people’s awareness for risk reducing and business resilience.

In order to provide students and staffs of Haiphong University an opportunity joining in the project, Mr John Sanders – Director of Disaster Preparedness and Business Resilience 2014 – 2017 project has paid his working visit to Haiphong University for more information about project and detail activities.

During the meeting, Dr. Nguyen Thi Minh Loan – Director of International Cooperation and Training Department and Mr. Sanders has discussed prospective cooperation in the near future. Both sides come to an agreement for initial activities in organizing workshops or contests for teaching staffs and students to raise their awareness in disasters preparedness and response at work. After that, Haiphong University may integrate this content into its training curricula for students of specific majors.

The meeting is initial activity for more successful cooperation in the future.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC