Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư

Ảnh Họ và tên Danh hiệu Chức danh/Chức vụ Đơn vị
_N2014120502244426PM PGS.TS Phạm Văn Cương

Nhà giáo ưu tú

Hiệu trưởng

Bí thư Đảng ủy

Giảng viên cao cấp

Ban giám hiệu
PGSHiep PGS.TS Đào Văn Hiệp Nhà giáo ưu tú Phó Hiệu trưởng

Giảng viên cao cấp

Ban giám hiệu
IMG_5 PGS.TS Nguyễn Tiến Ban Trưởng Khoa Khoa Điện Cơ
 user_female PGS.TS Vũ Thị Loan Giảng viên chính Khoa Giáo dục Chính trị
 user_male PGS.TS Vũ Đoàn Thái Giảng viên chính Khoa Khoa học Tự Nhiên
 user_male PGS.TS Nguyễn Đức Thuận Giảng viên cao cấp Khoa Ngữ Văn và Địa lý