Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đoàn TN Trường giành giải Xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2016

Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2016 là cuộc thi online do BTV Thành Đoàn phát động, dành cho tất cả đoàn viên thanh niên đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài thành phố Hải Phòng có độ tuổi từ 16 – 35. Cuộc thi được tổ chức với mục đích nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch 274-KH/ TĐTN-BTG của Thành Đoàn Hải Phòng, BTV Đoàn trường đã ra Thông báo tới tất cả các Liên chi Đoàn và Chi đoàn trực thuộc về việc triển khai tích cực, hiệu quả cuộc thi. Trong vòng gần một tháng, BTV Đoàn trường đã chỉ đạo các Liên chi Đoàn triệu tập Đoàn viên sinh viên thi tập trung tại các phòng máy (Nhà C3 – Khoa Công nghệ thông tin) theo thời gian được phân công.

Kết thúc cuộc thi, Trường Đại học Hải Phòng đã dẫn đầu thành phố cả về số lượt thí sinh dự thi và số lượng thí sinh Đạt (11.431 lượt thi, trong đó có 10.080 lượt Đạt, chiếm 89%) và được Ban tổ chức trao giải Xuất sắc – Giải cao nhất của cuộc thi, cùng số tiền thưởng là 2.000.000 đồng.

Thành tích trên là một minh chứng cho việc triển khai tích cực, hiệu quả của Đoàn Thanh niên Nhà trường trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TĐTN-TG ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

Một số hình ảnh về cuộc thi và lễ trao giải:

14902971_713194598828484_6512698647526162306_o 20160928_145721 20160928_090520 20160927_091632 20160928_145610 20160921_092101

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC