Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Lê Đắc Nhường logo

Đề tài số 1

Đề tài: Khảo sát việc dạy và học môn Toán+Văn-Tiếng Việt ở THCS trên địa bàn Hải Phòng hiện nay

Thực hiện: Ths. Trần Thị Quý (TT. BDGV & CBQL)

Thời gian: 3/2003

Đề tài số 2

Đề tài: Đề cương bài giảng môn Mĩ thuật dùng cho ban Hoạ – Địa hệ Cao đẳng SP

Thực hiện: CN. Nguyên Xuân Hoà (khoa KHXH)

Thời gian: 3/2003

Đề tài số 3

Đề tài: Biên soạn giáo trình Sinh học đại cương dùng cho giảng dạy Ban Thể dục- Sinh hệ Cao đẳng SP

Thực hiện: Ths. Trần Thị Hiền (khoa KHTN)

Thời gian: 4/2003

Đề tài số 4

Đề tài: Ứng dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong thi học phần một số môn khoa học tự nhiên ở khoa KHTN -Trường ĐHSP HP

Thực hiện: Ths. Nguyễn Văn Tiến (khoa KHTN)

Thời gian: 12/2003

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC