Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Lê Đắc Nhường logo

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Năm 2016

STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố
1  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2016 (Đợt 1-TTĐT)  DSTN -CQ LT 2016_Dot1_TTDT  25/01/2016
2 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2016 (Đợt 2) DSTN -CQ LT 2016_Dot2 14/03/2016
3 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Trung cấp hệ Chính quy  năm 2016 (Đợt 1-TTĐT) DSTN-Trungcap 2016-Dot1 20/06/2016
4 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy-Văn bằng 2 năm 2016 (Đợt 1) DSTN-CQVB2 2016-Dot1 28/06/2016
5 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2016 (Đợt 1) DSTN-CQ 2016-Dot1 25/07/2016
6 Danh sách sinh viên cấp chứng chỉ B1, B2 năm 2016 (Đợt 1-17.9.2016) DS-CC-B1,B2-2016-Dot1 03/10/2016
7 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2016 (Đợt 1-05.10.2016) DSTN-Thacsi-2016-Dot1-05.10.16 05/10/2016
8 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2016 (Đợt 2) DSTN-CQ-2016-Dot2 25/10/2016
9 Danh sách học viên các ngành tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2016 (Đợt 2-09.12.2016) DSTN-ThS-2016-Dot2-09.12.2016 25/12/2016
10 Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2016 (Đợt 3) DSTN-CQ-2016-Dot3 03/02/2017

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC