Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Danh sách BCH Đảng bộ Trường ĐH Hải Phòng, khoá V, nhiệm kỳ 2015-2020
TT
ẢNH
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1 _N2014120502244426PM

Phạm Văn Cương

Bí thư Đảng uỷ
2 TS. Dương Đức Hùng

Dương Đức Hùng

Phó Bí thư TT Đảng uỷ
3 TS. Bùi Đình Hưng Bùi Đình Hưng Phó Bí thư Đảng uỷ
4 Picture2 Nguyễn Thị Hiên Uỷ viên BTV Đảng uỷ
5 TS. Đoàn Quang Mạnh Đoàn Quang Mạnh Uỷ viên BTV Đảng uỷ
6 VŨ ĐỨC VĂN Vũ Đức Văn Uỷ viên BTV Đảng uỷ
7 ĐÕ TRỌNG QUANG Đỗ Trọng Quang Uỷ viên BTV Đảng uỷ
8 TRẦN VĂN HOÀ Trần Văn Hòa Uỷ viên BCH Đảng bộ
9 PHẠM THỊ THUÝ Phạm Thị Thúy Uỷ viên BCH Đảng bộ
10 Picture6 Nhữ Văn Lược Uỷ viên BCH Đảng bộ
11 Nguyễn văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Uỷ viên BCH Đảng bộ
12 PHẠM ĐỨC CƯỜNG Phạm Đức Cường Uỷ viên BCH Đảng bộ
13 user_female Vương Toàn Thu Thủy Uỷ viên BCH Đảng bộ
14 user_male Nguyễn Duy Long Uỷ viên BCH Đảng bộ
15 Khiem Bùi Bá Khiêm Uỷ viên BCH Đảng bộ
16 user_male Nguyễn Thái Sơn Uỷ viên BCH Đảng bộ
17 Minhloan Nguyễn Thị Minh Loan Uỷ viên BCH Đảng bộ
18 user_male Phạm Đình Thắng Uỷ viên BCH Đảng bộ
19 IMG_8 Trần Quốc Tuấn Uỷ viên BCH Đảng bộ
20 Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Hoài Nam Uỷ viên BCH Đảng bộ
21 user_male Trần Văn Trọng Uỷ viên BCH Đảng bộ