Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng, khoá V, nhiệm kỳ 2015-2020

TT

ẢNH HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1   Nguyễn Văn Kính Bí thư Đảng uỷ
3  02. PHT Doan Quang Manh Đoàn Quang Mạnh Uỷ viên BTV Đảng uỷ
4  05. TP Vu Duc van Vũ Đức Văn Uỷ viên BTV Đảng uỷ
5  IMG_0099 Đỗ Trọng Quang Uỷ viên BTV Đảng uỷ
6  03. PHT Nguyen Hoai Nam - da chinh sua Nguyễn Hoài Nam Uỷ viên BCH Đảng bộ
7  06. CTCD Nguyen The Hue Nguyễn Thế Huệ Uỷ viên BCH Đảng bộ
8  IMG_9240 Phạm Đức Cường Uỷ viên BCH Đảng bộ
9  IMG_0120 Nguyễn Duy Long Uỷ viên BCH Đảng bộ
10  IMG_9226 Bùi Bá Khiêm Uỷ viên BCH Đảng bộ
11  IMG_9234 Nguyễn Thái Sơn Uỷ viên BCH Đảng bộ
12  IMG_0153 Nguyễn Thị Minh Loan Uỷ viên BCH Đảng bộ
13  IMG_9230 Phạm Đình Thắng Uỷ viên BCH Đảng bộ
14  TUG_4457 Trần Quốc Tuấn Uỷ viên BCH Đảng bộ
15  IMG_9242 Nguyễn Văn Tuấn Uỷ viên BCH Đảng bộ
16  IMG_9220 Trần Văn Trọng Uỷ viên BCH Đảng bộ
17  IMG_9441 Nguyễn Quang Đạt Uỷ viên BCH Đảng bộ
18  TUG_4351 Phạm Thị Huyền Uỷ viên BCH Đảng bộ
19  IMG_9236 Lê Đắc Nhường Uỷ viên BCH Đảng bộ