Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, nhiệm kỳ 2020 – 2022

IMG_7907

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng, sáng ngày 15/01 Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là đại hội chi bộ điểm trước khi triển khai đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ. Dự Đại hội có TS. Dương Đức Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Hiên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đoàn Quang Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non. Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

IMG_7854

Đồng chí Trần Quốc Tuấn – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo chính trị do đồng chí Trần Quốc Tuấn – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non đã đánh giá toàn diện những thành quả đạt được, trong đó Chi bộ Khoa đã tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng; tuyên truyền, giáo dục đảng viên lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; chỉ đạo tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, đổi mới nội dung sinh hoạt các tổ chuyên môn theo tính học thuật. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Khoa có 04 đồng chí đang theo học nghiên cứu sinh và đã có 02 đồng chí đảng viên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ. Chất lượng đào tạo của Khoa ngày càng được nâng cao, 100% sinh viên của Khoa ra Trường có việc làm ngay. Số lượng đảng viên kết nạp hàng năm của Chi bộ Khoa cũng chiếm tỉ lệ cao trong tổng số đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ Trường Đại học. Đại hội Chi bộ Khoa đã đề ra một số chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ giai đoạn 2020 – 2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non cần phối hợp với các đơn vị trong việc đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đổi mới phương pháp đào tạo, đặc biệt phải bám sát chương trình phổ thông mới để biện soạn trình giảng dạy cho phù hợp; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng vào thực tiễn; phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực dạy học; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI.

IMG_7907

Đồng chí Dương Đức Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

IMG_7851

Đại diện sinh viên tặng hoa Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Ngay sau Đại hội, đồng chí Dương Đức Hùng – Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội chi bộ điểm.

Một số hình ảnh buổi lễ:

IMG_7882

IMG_7881

IMG_7843

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC