Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
NUOL logo

Đại học Quốc gia Lào (NUOL) là một trường đại học ở Viêng Chăn, thủ đô Lào. Trường được thành lập năm 1996 với các khoa được lấy từ các trường đại học cao đẳng khác đang hiện hữu vào lúc đó. Đây là trường đại học quốc gia duy nhất của Lào.

Trường này là thành viên của Hệ thống Nghiên cứu và Học thuật Tiểu vùng Mekong mở rộng (tên tiếng Anh: Greater Mekong Sub-region Academic and Research Network – GMSARN) và Hệ thống Đại học ASEAN(tên tiếng Anh: ASEAN University Network – AUN).

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC