Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
54436575_2084314478271791_959139559533182976_o

Trong  sự nghiệp giáo dục của nước ta hiện nay mục tiêu là giáo dục và đào tạo ra những con người có đủ đức, đủ tài, có văn hóa, có kỹ năng  và có thái độ ứng xử tốt phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa – xây dựng nước nhà. Để đạt được mục đích đó thì thế hệ trẻ đặc biệt là sinh viên phải luôn chủ động tìm hiểu nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học mới, cùng những nhu cầu, ứng dụng thực tế cấp thiết của nền công nghiệp nước nhà. Hiện nay việc ứng dụng cơ khí hóa và tự động hóa trong sản xuất đã không còn xa lạ với chúng ta. Ứng dụng của động cơ servo kết hợp với PLC ngày càng được sử dụng rộng rãi mang lại những giá trị thiết thực cho cuộc sống. Việc ứng dụng PLC trong điểu khiển vị trí không những giúp giải phóng sức lao động, giảm bớt nguồn nhân lực mà  nâng cao năng suất và chất lượng. Trong mô hình tay gắp sản phẩm, PLC sẽ có nhiệm vụ tính toán chính xác và điều khiển động cơ servo để tay gắp sản phẩm đến đúng chính xác 3 vị trí  A, B và C. Hơn thế nữa, mô hình này còn có thể nâng cấp thêm được nhiều vị trí mà vẫn không ảnh hưởng đến độc chính xác của máy. Vì vậy, để hiện đại hóa hệ thống sản xuất, tiết kiệm nguồn nhân lực, thời gian và đặc biệt nâng cao chất lượng sản xuất chúng em đã nghiên cứu và chế tạo thành công sản phẩm này.

Khoa Điện Cơ – Trường Đại học Hải.

(Từ ngày: 25/11/2018 đến ngày: 01/03/2019).

54436575_2084314478271791_959139559533182976_o

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC