Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Công trình thanh niên Nghiên cứu thiết kế hệ thống một cửa phục vụ sinh viên

he thong mot cua

Việc giao dịch trực tiếp giữa sinh viên và các phòng ban như hiện nay thể hiện ra nhất nhiều bất cập. Gây quá tải cho các phóng ban khi có những thay đổi hay yêu cầu từ nhà trường tới sinh viên hay từ sinh viên đến  nhà trường, gây mất thời gian giải quyết yêu cầu của sinh viên, sinh viên phải đi lại nhiều lần. Từ đó nhóm nghiên cứu đã phát triền và nghiên cứu hệ thống một cửa online phục vụ sinh viên nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên. Hướng tới đưa ứng dụng công nghệ vào trường học.

Khoa CNTT – Trường Đại học Hải.

(từ tháng 10/2018 – tháng 10/2019

he thong mot cua

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC