Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ đơn vị trực thuộc

BNCB T2 (1)

Chiều ngày 23/2, Trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tổ chức và công tác cán bộ các đơn vị trực thuộc theo Đề án kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc. PGS.TS Phạm Văn Cương- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Thường trực Công đoàn, Thường trực Đoàn Thanh niên cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Thanh tra- Pháp chế, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Hành chính – Quản trị, Phòng Bảo vệ, Ban Quản lý Ký túc xá, Phòng Chính trị- Công tác HSSV.

BNCB T2 (5)

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Cương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị

Đề án kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và đổi mới mô hình hoạt động một số đơn vị trực thuộc đã được Đảng ủy và Hội đồng trường thông qua. Theo Đề án, Nhà trường thành lập Trung tâm Phục vụ, đổi tên Ban Quản lý Ký túc xá thành Trung tâm nội trú sinh viên, chuyển bộ phận Y tế từ Ban Quản lý Ký túc xá về Phòng Chính trị – Công tác HSSV. Các Trung tâm phục vụ và Trung tâm nội trú sinh viên là đơn vị trực thuộc trường, có con dấu và tài khoản riêng, được tự chủ theo quy định của pháp luật và của Trường, có nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao.

BNCB T2 (4)BNCB T2 6

Hiệu trưởng trao các quyết định về công tác cán bộ cho các đơn vị

Theo các quyết định của Hiệu trưởng về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ; các đồng chí Hoàng Trọng Phú – Trưởng phòng Bảo vệ, đồng chí Nguyễn Khắc Tư- Phó trưởng phòng Bảo vệ và đồng chí Trần Xuân Dũng- Phó trưởng Phòng Hành chính- Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ. Đồng chí Bùi Đình Y- Phó trưởng Phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền trưởng phòng Hành chính – Quản trị. Đồng chí Tô Quốc Tuấn- Trưởng ban Quản lý Ký túc xá được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nội trú Sinh viên và đồng chí Phạm Hùng Thắng- Phó ban Quản lý Ký túc xá được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú Sinh viên.

BNCB T2 (1)

Hiệu trưởng chụp hình lưu niệm với các cán bộ vừa được bổ nhiệm

Đề án kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và đổi mới mô hình hoạt động một số đơn vị trực thuộc là một bước trong việc đổi mới sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các đơn vị trực thuộc.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC