Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Trao quyet dinh bo nhiem can bo 1

Thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác của các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, sáng ngày 07/8, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ các đơn vị trực thuộc. Nhà giáo Ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ  Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi lễ. Đến dự buổi công bố quyết định có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thường trực Công đoàn, Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên đơn vị trực thuộc được sắp xếp, kiện toàn tổ chức.

Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, Tiến sĩ Vũ Đức Văn, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ công bố các quyết định về công tác tổ chức: Quyết định thành lập Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non trên cơ sở sáp nhập Khoa GD Tiểu học, Khoa GD Mầm non và Bộ môn Âm nhạc của Khoa KH Xã hội; Quyết định thành lập Khoa Ngữ văn và Địa lý trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Địa lý của Khoa KH Xã hội và Khoa Ngữ văn; Quyết định sáp nhập Bộ môn Lịch sử vào Khoa Du lịch; Quyết định sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thể chất vào Khoa Thể dục Thể thao, Quyết định sáp nhập Trạm Y tế vào Ban Quản lý Ký túc xá; các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt của các đơn vị được thành lập và sáp nhập.

Tiến sĩ Vũ Đức Văn, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

PGS.TS Phạm Văn Cương- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

PGS.TS Phạm Văn Cương- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ các đơn vị trực thuộc, đồng thời trao quyết định của Đảng ủy về việc thành lập Chi bộ Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non và Chi bộ Khoa Ngữ văn và Địa lý cùng công tác cán bộ của Chi bộ. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị, PGS yêu cầu các đơn vị cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch công tác, trước mắt là xây dựng nhiệm vụ năm học 2015-2016. Đặc biệt các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt đơn vị cần chủ động, sáng tạo trong công việc, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Cương- Bí thư Đảng ủy trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ chi bộ trực thuộc

Đồng chí Đỗ Trọng Quang, Chủ tịch Công đoàn trường trao các quyết định thành lập công đoàn bộ phận

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Quang, Chủ tịch Công đoàn trường thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn trao các quyết định thành lập Công đoàn Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Công đoàn Khoa Ngữ văn và Địa lý cùng công tác cán bộ công đoàn bộ phận.

Sau khi một số đơn vị được sáp nhập, hiện nay Trường Đại học Hải Phòng có 38 đơn vị trực thuộc. Cùng với việc tinh giản bộ máy tổ chức, Trường Đại học Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên về trình độ chuyên môn và trình độ tin học, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay Nhà trường đã có 62 cán bộ, giảng viên có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ; số lượng nghiên cứu sinh trong và ngoài nước là 90 người.

Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức các đơn vị trực thuộc là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, góp phần xây dựng Trường Đại học Hải Phòng sớm trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học vững mạnh vùng Duyên hải Bắc bộ./.

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC